Top 10 “đệ tử” mạnh nhất trong Diablo II: Resurrected

Top 10 “đệ tử” mạnh nhất trong Diablo II: ResurrectedCùng tìm hiểu về các Hireling trong Diablo II: Resurrected.

Nguồn bài viết: GenK

Đánh giá bài viết post

Trả lời