Tựa game kinh dị bắn zombie No More Room in Hell 2 chuẩn bị ra mắt miễn phí trên Steam

Tựa game kinh dị bắn zombie No More Room in Hell 2 chuẩn bị ra mắt miễn phí trên SteamNo More Room in Hell 2 chuẩn bị phát hành dưới dạng Early Access trên nền tảng Steam trong năm nay.

Nguồn bài viết: GenK

Đánh giá bài viết post

Trả lời