Tag Archives: các lỗi màn hình lcd

Màn hình LCD – Những lỗi màn hình có thể gặp

các lỗi màn hình lcd

Cấu tạo màn hình LCD ? Màn hình tinh thể lỏng hay LCD (Liquid crystal display) Là loại thiết bị hiển thị cấu tạo bởi các tế bào (các điểm ảnh) chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và do đó thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua […]