WIFI DU LỊCH ROAMWIFI R9

1,000,000

* Một điểm truy cập di động ở hơn 140 quốc gia
* Dữ liệu không giới hạn mỗi ngày cũng có sẵn
* Kết nối tối đa 5 thiết bị
* Tốc độ tải xuống tối đa: 4G/LTE
* Dễ sử dụng: Chỉ cần bật nguồn và kết nối qua WiFi
* Thời lượng pin 8 ~ 12 giờ
* Không cần thẻ SIM

WIFI DU LỊCH ROAMWIFI R9

1,000,000