Ổ cứng 1Tb – Sức khỏe 100%

600,000

Ổ cứng bóc máy văn phòng, sức khỏe 100% có thể lắp camera.

Ổ cứng 1Tb – Sức khỏe 100%

600,000