Modem Cân Bằng Tải DrayTek Vigor2925

2,000,000

Router Dual-WAN Load Balance và VPN đa kênh cho doanh nghiệp.

  • 2 cổng Gigabit Ethernet WAN, RJ45.
  • 5 cổng Gigabit Ethernet LAN, RJ45. 2 cổng USB cho phép kết nối USB 3G/4G, Printer,…
DrayTek Vigor2925
Modem Cân Bằng Tải DrayTek Vigor2925

2,000,000