Nằm ngang thì xấu mà nằm dọc thì nóng, Gigabyte hé lộ thiết kế card đồ họa… “nằm nghiêng”

Nằm ngang thì xấu mà nằm dọc thì nóng, Gigabyte hé lộ thiết kế card đồ họa… “nằm nghiêng”Gigabyte vừa nghĩ ra “sáng kiến” cho cuộc tranh luận nên đặt card ngang hay dọc, đó là làm… card nghiêng.

Nguồn bài viết: GenK

Đánh giá bài viết post

Trả lời